Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Pers uitgawe
Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Kategese: 10:00
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

Padkos:

Ouers wat kinders seer maak.

My siel, Pa Hoeveel ekstra vakke Pa? Dux-leerling? Is dit wat Pa vra? Die prestasies, Pa, al is dit top, galgtou oor my kop. En my siel, Pa ... Kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, rekords moet ek nog behaal?...

Lees meer...  


Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies

Artikel Kategoriëe:  


1 tot 5 van 5


Lees artikels 


2010-10-23

geskryf deur Admin

Voorstelling van Finalejaar Katkisante
   Voorstelling 2010


Lees die volle artikel...


2010-10-23

geskryf deur Admin

n Aand saammet Romanz


Romanz 2010-10-15


2010-09-14

geskryf deur Admin

Fotos van Gholfdag 2010
Gholfdag


Lees die volle artikel...


Lees die volle artikel...


2010-09-07

geskryf deur Admin

Die Mossies leer van Moses
Mossiekerk 2010-10-05


Lees die volle artikel...
2009-11-15

geskryf deur Admin

Kerssang diens met die Christelike Seemans Organisasie, Rina Hugo en Jammies Jamneck
Kerssangdiens


Lees die volle artikel...Benodig U ….