Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Vonkel Vroue
Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

Padkos:

Ouers wat kinders seer maak.

My siel, Pa Hoeveel ekstra vakke Pa? Dux-leerling? Is dit wat Pa vra? Die prestasies, Pa, al is dit top, galgtou oor my kop. En my siel, Pa ... Kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, rekords moet ek nog behaal?...

Lees meer...  


Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies


2015-09-30

geskryf deur Admin

  • Die vonkelvroue beplan ‘n tee om bewuswording tov  kanker te doen  Die tee vind plaas by Summerplace kontak vir Madeleine as jy wil deel wees van hierdie projek
  • Tel nr  0823599794Algemene inligting NHSV

Barmhartigheid Inligting Pret 
Benodig U ….